header 2

Voor wie?

Voor leerlingen, expats, scholieren en studenten

Praktijk Didact biedt hulp aan leerlingen, scholieren en studenten, die problemen hebben met spellen, rekenen, technisch en begrijpend lezen, mogelijk ten gevolge van leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie. Wist u dat ook kinderen van expats begeleid kunnen worden? Hiaten in de Nederlandse spelling en grammatica kunnen een gevolg zijn van een langdurig verblijf in het buitenland. Remedial Teaching biedt uitkomst.

Toetsvoorbereiding

Ook wordt individuele begeleiding verzorgd, die er speciaal op gericht is uw kind voor te bereiden op belangrijke toetsen, zoals de Eindtoets PO in groep 8.

Voor zeer begaafde leerlingen

Zeer begaafde basisschoolleerlingen verdienen een afgestemde aanpak die recht doet aan hun kwaliteiten. In overleg met school kunnen uitdagende, verrijkende materialen ingezet worden. Voor de groep kinderen die zowel hoogbegaafd als dyslectisch is, 'twice exceptional', beschikt Praktijk Didact over jarenlange expertise.

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact