header 2

Over Hilde

Hilde Hemelaar vindt goede relaties met leerlingen en hun ouders/verzorgers erg belangrijk. Met een doordacht en evenwichtig dienstenpakket staat de praktijk al meer dan 20 jaar bekend om de deskundige begeleiding die kinderen wordt geboden. 

Hilde werkte in het verleden als behandelcoördinator in een Medisch Kleuterdagverblijf.
Vervolgens gaf ze enkele jaren les op een Hogeschool in filosofie, sociologie en omgangskunde. Tevens deed Hilde in deze tijd haar doctoraalexamens Pedagogische Wetenschappen en Orthopedagogiek.

Toen Hilde vroeger haar eigen leeftijdgenootjes moest helpen met taal en rekenen, is de basis gelegd voor het mooie vak van orthopedagoog en remedial teacher. Hilde besloot om van haar passie haar beroep te maken. Ze volgde na haar academische opleiding in de Pedagogiek diverse opleidingen in Remedial Teaching en opende in 1999 haar eigen praktijk, waar ze sindsdien kinderen begeleidt in hun leerproces en onderzoeken uitvoert op het gebied van intelligentie en cognitieve functies.

De trajecten met leerlingen en scholieren zijn volgens Hilde boeiend en inspirerend. En wel zo belangrijk: ze leveren altijd resultaat op! Vooral de samenwerking met ouders vindt Hilde erg prettig. In de gezamenlijke zorg voor het kind kan Hilde haar betrokkenheid laten zien, meedenken en aan oplossingen werken. Hildes drijfveer is om haar werk met veel inzet en plezier te doen, op efficiënte en professionele wijze, met oog voor het kind en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s). 

 

Relevante opleidingen en cursussen

 • Doctoraal Examen Pedagogische Wetenschappen 
  (1991 - Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Doctoraal Examen Orthopedagogiek 
  (2005 - Universiteit Utrecht)
 • NVO Basisaantekening Diagnostiek (2005 - NVO)
 • Remedial Teacher / Intern Begeleider 
  (1998 - SON Opleidingen)
 • Remedial Teaching Voortgezet Onderwijs 
  (2001 - Fontys Hogescholen)
 • Dyslexiespecialist 
  (2001 - Fontys Hogescholen)
 • Dyslexie in het VO, Postacademische cursus (GITP-PAO 2012)
 • Dyscalculie, Postacademische cursus diagnostiek (GITP-PAO 2013)
 • Dyscalculie, Postacademische cursus behandeling (Kwaliteitsinstituut Dyscalculie 2015)
 • Workshops Taal in Blokjes, F & L Methode (Thalita Boumans 2015)

 

Registraties

 • Orthopedagoog NVO (Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen)
  Lidnummer NVO 7665 
  Registratienummer NVO B0450
 • Remedial Teacher Basisonderwijs 
  Geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)
  Lidnummer LBRT 120767
  Registratienummer Primair Onderwijs 0111R0077
 • Remedial Teacher Voortgezet Onderwijs 
  Geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)
  Registratienummer Voortgezet Onderwijs 0305R0103
 • Postacademisch behandelaar dyscalculie
  (KiD Kwaliteitsinstituut Dyscalculie)                     

          

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact