header 2

Aanbod

 Aanvullend diagnostisch onderzoek

Na inventarisatie van alle relevante informatie omtrent uw kind vindt er, indien nodig en na overleg met de ouder(s), nog een aanvullend onderzoek plaats. Dit aanvullend onderzoek kan nodig zijn wanneer er onvoldoende gegevens bekend zijn om een betrouwbaar meetpunt aan het begin van de behandeling te maken.

Het aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

 • Orthodidactisch onderzoek naar het niveau en het proces van lezen, spellen en rekenen
 • Onderzoek naar de leerfuncties geheugen en concentratie
 • Onderzoek naar faalangst, competenties en studievaardigheden

Begeleiding
                                                                                                                          Basisschoolleerlingen, scholieren en studenten worden geholpen met Remedial Teaching en begeleiding op het gebied van:

 • Beelddenken
 • Begrijpend lezen
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Eindtoets groep 8
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid
 • Individuele huiswerkbegeleiding
 • Moderne vreemde talen
 • Psycho-educatie
 • Rekenen
 • Spelling
 • Studievaardigheden en planning
 • Technisch lezen
 • Visuele stress bij het lezen
 • Werkwoordspelling
 • Wiskunde

 

 

Tekstgrootte
-   +
top right2
top right

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag? Contact